VOD Webinar: Flash 2.0 (DUTCH)

Flash 2.0: Een nieuwe, krachtige techniek in de behandeling van angst en trauma 
 
De Flash 2.0 is een krachtige methode om herinneringen te desensitiseren. Het bijzondere aan de Flash is de eenvoud, de korte duur ervan en de bijzondere effecten. De methode kan breed worden toegepast voor het behandelen van posttraumatische stressstoornis en angst, waarbij deze gericht kan worden op een herinnering of op een flashforward. Een recente, gecontroleerde studie geeft aanleiding om te veronderstellen dat de interventie qua effectiviteit bij mensen met nare herinneringen niet onderdoet voor EMDR-therapie, maar wel door participanten als veel prettiger wordt beoordeeld. Bovendien liet een kleine patiëntenstudie een groot effect zien van de Flash op PTSS klachten, dissociatieve klachten en depressieve klachten. In dt webinar wordt informatie gegeven over de Flash, wordt deze methode gedemonstreerd, en wordt de uitleg ondersteund door casuïstiek en videomateriaal. 
 
In deze webinar leer je alles over de Flash 2.0. Na de zomer zal voor geïnteresseerden ook een practicum worden georganiseerd.
 
De webinar is bedoeld voor therapeuten die tenminste een door de VEN erkende Basiscursus EMDR hebben gevolgd.

Levering: Nederlandse versie Video on Demand

Duur: 2 hrs

 

Accreditatie:

Geen

 

 

 

Klik hier om te bestellen en het cursusaanbod